Dẫn đầu thị trường bằng trải nghiệm khách hàng

Vài điều về sản phẩm của chúng tôi

Chăm sóc trải nghiệm là phương pháp tạo ra nhiều cơ hội tương tác trực tiếp & bán hàng với khách hàng với chi phí thấp

Trải nghiệm KHÁCH HÀNG

Sản phẩm sắp
triển khai

Trải nghiệm NHÂN VIÊN

Sản phẩm sắp
triển khai

Trải nghiệm THƯƠNG HIỆU

Sản phẩm sắp
triển khai

Trải nghiệm SẢN PHẨM

Xây dựng hệ thống Quản lý trải nghiệm

Đo lường & giới hạn
Đo lường trải nghiệm Doanh nghiệp cung cấp trên tất cả các điểm chạm
Dự đoán & Ưu tiên
Biết được việc gì sẽ xảy ra để có thể tập trung xử lý các trải nghiệm có ảnh hưởng lớn nhất
Hành động & tối ưu
Chạm tay vào nhịp trải nghiệm của khách hàng để làm được nhiều hơn những việc đúng và ít hơn việc sai

Chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện chiến dịch chăm sóc trải nghiệm khách hàng toàn diện hơn

1. Tư vấn

• Dựa trên yêu cầu kinh doanh, chúng tôi sẽ:
• Phân loại & tạo ra điểm chạm mới
• Lọc data thứ cấp & chọn loại thông tin sơ cấp cần thiết
• Thiết lập kênh tương tác & điều kiện tương tác

2. Thiết kế

• Thiết kế mẫu thu thập thông tin
• Thiết kế thông điệp truyền thông
• Thiết kế giao diện báo cáo theo thời gian thực
• Thiết lập các tính năng quản lý trải nghiệm tự động

3. Vận hành

• Tích hợp dữ liệu vào các hệ thống quản lý khác của doanh nghiệp
• Thu thập, phân loại & phân tích kết hợp dữ liệu thứ cấp & sơ cấp

4. Tương tác & Báo cáo

• Báo cáo tích hợp với CRM, Nhân sự, Tài chính
• Kết quả báo cáo theo thời gian thực
• Báo cáo bằng file PowerPoint & Thuyết trình

Làm thế nào doanh nghiệp có thể biết tương tác & trải nghiệm của 4 triệu khách hàng?

Thời gian (tháng)
3
Khách hàng
3 Triệu
Bản khảo sát
5
Câu hỏi
100
SMS
100
Lượt phản hồi
10.620
Ý kiến phản hồi
1.081
Đăng ký dùng thử
4.280
Email khách hàng
6.063
Gọi ra (Call-out)
1.081
Loại tin
500+
Dữ liệu thứ cấp dùng để tạo điều kiện (Embedded Data)
50+

"Qualtrics đẩy nhanh quá trình sáng tạo toàn bộ với cái nhìn sâu sắc của người tiêu dùng thực sự có quan tâm. Ví dụ, khi chúng tôi sử dụng Qualtrics để phát triển một sản phẩm, chúng tôi có thể nhanh chóng kiểm tra xem các chức năng mà chúng tôi xem xét có thực sự độc đáo và quan trọng đối với người tiêu dùng hay không và sau đó tinh chỉnh quy trình tạo của chúng tôi".

 

"Qualtrics đẩy nhanh quá trình sáng tạo toàn bộ với cái nhìn sâu sắc của người tiêu dùng thực sự có quan tâm. Ví dụ, khi chúng tôi sử dụng Qualtrics để phát triển một sản phẩm, chúng tôi có thể nhanh chóng kiểm tra xem các chức năng mà chúng tôi xem xét có thực sự độc đáo và quan trọng đối với người tiêu dùng hay không và sau đó tinh chỉnh quy trình tạo của chúng tôi".

 

"Qualtrics đã cho chúng ta khả năng để khai thác sâu hơn vào khách hàng. Các khách hàng B2B nổi tiếng vì không chỉ cực kì khó tiếp cận mà còn tốn kém để bán hàng. Với Qualtrics, chúng tôi có thể gửi cho khách hàng đại lý của chúng tôi các câu hỏi đã được thiết kế phù hợp nhằm thu thập thông tin phù hợp và kết quả cho thấy là họ rất muốn cung cấp cho chúng tôi ý kiến đóng góp. Tỷ lệ phản hồi đã tăng lên và do đó tăng độ tương tác với thương hiệu của chúng tôi cao hơn. Chúng tôi thực sự tốt hơn nhờ Qualtrics. ”-Brenna Schaaf, Nhà chiến lược Insights, Cars.com

logo-cars-dot-com

Đặt lịch tư vấn


Tên của bạn
Email
Số điện thoại
Tên công ty/ tổ chức
Lĩnh vực
Số lượng khách hàng/năm
Bạn quan tâm về chỉ số đo lường nào sau đây?
Bạn có cần báo cáo theo kỳ không?

Dẫn đầu thị trường bằng trải nghiệm khách hàng
Vài điều về sản phẩm của chúng tôi

Chăm sóc trải nghiệm là phương pháp tạo ra nhiều cơ hội tương tác trực tiếp & bán hàng với khách hàng với chi phí thấp

Xem chi tiết

Trải nghiệm KHÁCH HÀNG

Sản phẩm sắp
triển khai

Trải nghiệm NHÂN VIÊN

Sản phẩm sắp
triển khai

Trải nghiệm THƯƠNG HIỆU

Sản phẩm sắp
triển khai

Trải nghiệm SẢN PHẨM

Đo lường & giới hạn
Đo lường trải nghiệm Doanh nghiệp cung cấp trên tất cả các điểm chạm
Dự đoán & Ưu tiên
Biết được việc gì sẽ xảy ra để có thể tập trung xử lý các trải nghiệm có ảnh hưởng lớn nhất
Hành động & tối ưu
Chạm tay vào nhịp trải nghiệm của khách hàng để làm được nhiều hơn những việc đúng và ít hơn việc sai

1. Tư vấn

• Dựa trên yêu cầu kinh doanh, chúng tôi sẽ:
• Phân loại & tạo ra điểm chạm mới
• Lọc data thứ cấp & chọn loại thông tin sơ cấp cần thiết
• Thiết lập kênh tương tác & điều kiện tương tác

2. Thiết kế

• Thiết kế mẫu thu thập thông tin
• Thiết kế thông điệp truyền thông
• Thiết kế giao diện báo cáo theo thời gian thực
• Thiết lập các tính năng quản lý trải nghiệm tự động

3. Vận hành

• Tích hợp dữ liệu vào các hệ thống quản lý khác của doanh nghiệp
• Thu thập, phân loại & phân tích kết hợp dữ liệu thứ cấp & sơ cấp

4. Tương tác & Báo cáo

• Báo cáo tích hợp với CRM, Nhân sự, Tài chính
• Kết quả báo cáo theo thời gian thực
• Báo cáo bằng file PowerPoint & Thuyết trình

Làm thế nào doanh nghiệp có thể biết tương tác & trải nghiệm của 4 triệu khách hàng?

Thời gian (tháng)
3
Khách hàng
3 Triệu
Bản khảo sát
5
Câu hỏi
100
SMS
100
Lượt phản hồi
10.620
Ý kiến phản hồi
1.081
>
Đăng ký dùng thử
4.280
Email khách hàng
6.063
Gọi ra (Call-out)
1.081
Loại tin
500+
Dữ liệu thứ cấp dùng để tạo điều kiện (Embedded Data)
50+

"Qualtrics đẩy nhanh quá trình sáng tạo toàn bộ với cái nhìn sâu sắc của người tiêu dùng thực sự có quan tâm. Ví dụ, khi chúng tôi sử dụng Qualtrics để phát triển một sản phẩm, chúng tôi có thể nhanh chóng kiểm tra xem các chức năng mà chúng tôi xem xét có thực sự độc đáo và quan trọng đối với người tiêu dùng hay không và sau đó tinh chỉnh quy trình tạo của chúng tôi".

 

"Qualtrics đẩy nhanh quá trình sáng tạo toàn bộ với cái nhìn sâu sắc của người tiêu dùng thực sự có quan tâm. Ví dụ, khi chúng tôi sử dụng Qualtrics để phát triển một sản phẩm, chúng tôi có thể nhanh chóng kiểm tra xem các chức năng mà chúng tôi xem xét có thực sự độc đáo và quan trọng đối với người tiêu dùng hay không và sau đó tinh chỉnh quy trình tạo của chúng tôi".

 

"Qualtrics đã cho chúng ta khả năng để khai thác sâu hơn vào khách hàng. Các khách hàng B2B nổi tiếng vì không chỉ cực kì khó tiếp cận mà còn tốn kém để bán hàng. Với Qualtrics, chúng tôi có thể gửi cho khách hàng đại lý của chúng tôi các câu hỏi đã được thiết kế phù hợp nhằm thu thập thông tin phù hợp và kết quả cho thấy là họ rất muốn cung cấp cho chúng tôi ý kiến đóng góp. Tỷ lệ phản hồi đã tăng lên và do đó tăng độ tương tác với thương hiệu của chúng tôi cao hơn. Chúng tôi thực sự tốt hơn nhờ Qualtrics. ”-Brenna Schaaf, Nhà chiến lược Insights, Cars.com

logo-cars-dot-com

Đặt lịch tư vấn


Tên của bạn
Email
Số điện thoại
Tên công ty/ tổ chức
Lĩnh vực
Số lượng khách hàng/năm
Bạn quan tâm về chỉ số đo lường nào sau đây?Bạn có cần báo cáo theo kỳ không?